Статьи‎ > ‎

Нещасний випадок на виробництві

Відповідно до норм Конституції України, а саме до положень ст.43 – кожен громадянин має право на належні, здорові та безпечні умови праці. Для забезпечення цього права був створений ще один вид соціального страхування – страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Перелік осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на виробництві:

• робітники, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

• учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

• особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Для цього необхідно відразу зверніться до лікувального закладу для здійснення огляду, при цьому важливо, щоб лікар який здійснює ваше обстеження в медичних документах вказав причину травми, а саме, те що шкода вашому здоров’ю була завдана на виробництві.

Відшкодування шкоди здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно від втрати професійної працездатності:

1. У разі тимчасової втрати працездатності: 

Середній заробіток обчислюється із заробітку за два останні повні календарні місяці. Допомога відшкодовується за лікарняним листком у розмірі 100 відсотків середнього заробітку. При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець із коштів підприємства.

2. У наслідок стійкої втрати професійної працездатності:

Не менше від суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності, але не вище за чотирикратний розмір граничної суми заробітної плати (доходу).

3. У випадку смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання:

Не менше п’ятирічного заробітку працівника на його сім’ю і, крім того не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилась після його смерті.

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється медико-санітарною експертизою (МСЕК) за участю Фонду і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Потерпілий або заінтересована особа повинні подати до Фонду відповідну заяву, акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та/або висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть та документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.

На підставі цієї заяви та за наявності усіх необхідних документів Фонд розглядає справу про страхові виплати і повинен у десятиденний строк прийняти відповідні рішення, при цьому не враховується день надходження зазначених документів.

 Дане рішення оформляється постановою, в якій повинні бути зазначені такі відомості: 

• дані про осіб, які мають право на страхові виплати;

 розміри виплат на кожного члена сім’ї;

 строки виплат або обґрунтування відмови у виплатах.

До постанови додаються копії необхідних документів. Якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог Фонд може затримати страхові виплати до з’ясування підстав для виплат.

Також потерпілий працівник може пред'явити роботодавцю позов про відшкодування моральної шкоди, заподіяної йому такою травмою. Для цього вам потрібно звернутися за адвокатською допомогою і проблема вирішена! Працівниками Центру юридичної допомоги "Захист" буде надано кваліфіковану допомогу при вирішенні питання відшкодування моральної шкоди, яка була заподіяна травмою на виробництві.

За детальною інформацією та попереднім записом на консультацію звертайтесь за телефоном:  096-94-86-225, 050-70-77-993.

Будемо раді Вам допомогти!


Comments