Статьи‎ > ‎

Труднощі стягнення моральної шкоди


Моральна шкода являє собою втрату немайнового характеру, при цьому її потрібно висловити у грошовому еквіваленті. Законодавець не встановив жодних орієнтирів для обчислення, або хоча б верхньої або нижньої межі такої суми. Така прогалина в законодавстві призвела до того, що часто потерпілі, звертаючись з позовом про відшкодування моральної шкоди, вказують суму на свій розсуд. Суд же, в свою чергу, зазвичай або задовольняє такі вимоги частково і урізає задуману позивачем суму мінімум в половину, або й зовсім відмовляє.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України ( "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди") під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру, які отримані через моральні або фізичні страждання, інші негативні явища, заподіяні фізичній чи юридичній особі незаконними діями або неправомірною бездіяльністю.

В свою чергу Цивільний кодекс же визначає види моральної шкоди. Згідно з останнім вона може проявлятися в: фізичному болю та стражданнях, яких зазнає людина в зв'язку з отриманням каліцтв або іншої шкоди здоров'ю; душевних стражданнях, яких зазнає людина внаслідок протиправної поведінки щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; душевних стражданнях, яких зазнала людина через знищення або пошкодження його майна; приниження честі та гідності, якщо це фіз. особа, а також ділової репутації як фізичної так і юридичної особи.

При обґрунтуванні суми грошового стягнення за моральну шкоду можна використовувати висновок психологічної експертизи. При наявності необхідних знань експерт може розрахувати розмір збитку виходячи не тільки з об'єктивних обставин, а й з огляду на суб'єктивні якості певної людини. Існує Інструкція № 53/5, яка навіть передбачає цілий орієнтирний перелік питань для експерта, відповіді на які можуть стати підставою для прийняття судом рішення на вашу користь.

Згідно з положеннями Цивільного кодексу розміри відшкодування моральної шкоди визначаються судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого, ступеня вини людини, а також згідно з іншими обставинами, що мають значення.

Відповісти на питання, яку суму можна вимагати за моральний збиток, складно. Оскільки це залежить від індивідуального випадку і складнощів відповідної справи.

При стягненні моральної шкоди необхідно довести: саму наявність моральної шкоди; протиправність дій людини, яка заподіяла шкоду; наявність причинно-наслідкового зв'язку між заподіяною шкодою і протиправним діянням; наявність провини людини, яка завдала шкоду.

Якщо стягнення компенсаційних виплат відбувається в рамках кримінального провадження, то судовий збір не сплачується. У цивільному ж, перед тим як вимагати космічні розміри відшкодування, пам'ятайте, що вам же потім необхідно буде сплатити відповідні збори в розмірі відсотка від цієї суми.

Слід зазначити, що якщо ваші вимоги пов'язані з порушенням ваших прав як споживача, то ви звільняєтесь від сплати судового збору на підставі положень спеціального закону (ст. 22 ЗУ "Про захист прав споживача").

 Єдиної методики щодо обчислення розміру моральної шкоди поки немає. В кожному окремому випадку це визначається суб'єктивно, оскільки орієнтир відсутній. Але завжди пам'ятайте про те, що ваші вимоги повинні підкріплюватися не тільки словами, а й доказовою базою (саме через її відсутність суди або відмовляють, або урізають розмір стягнення).

Тож для найбільш ефективного захисту ваших порушених прав, радимо звернутись до адвоката, який підкаже як краще вчинити в конкретній ситуації, які документи потрібно зібрати та підготує правову позицію по справі. Для цього необхідно зателефонувати до Адвокатського об’єднання «Захист» і наші адвокати нададуть вам кваліфіковану правову допомогу.

За більш детальною інформацією та попереднім записом на консультацію, звертайтесь за телефоном:  094 945-31-39, 050 800-09-77, 050 631-07-12.

Будемо раді Вам допомогти!


Comments